Шестата международна конференция по ЛИДЕР/ВОМР събра експерти от 12 държави

В периода 22 – 24 октомври 2019 г. в хотел „Катарино“, гр. Разлог се проведе шестата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Престижният форум, който се организира ежегодно от Министерството на земеделието, храните и горите, бе открит от заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони д-р Лозана Василева и събра на едно място водещи експерти, ангажирани в прилагането на подхода от 12 държави. Тази година международна конференция бе посветена на темата за сътрудничеството по подхода ЛИДЕР/ВОМР като темата и бе: „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“. 
Същинската работа по конференцията бе концентрирана на 23 октомври, когато към участниците във форума се присъединиха министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ г-н Васил Грудев. Освен официални приветствия към участниците във форума, те обявиха и готовността на институциите да бъдат преодолени създалите се през последните месеци трудности при прилагането на подхода ВОМР. Министър Танева и изпълнителният директор на ДФЗ отговориха на въпроси, поставени от аудиторията, както и изразиха пълната си подкрепа за изпълнение на подхода ЛИДЕР/ВОМР в България и засилването на неговата тежест като инструмент за развитие през следващия програмен период. 
В рамките международната конференция бяха представени 18 презентации относно настоящото прилагане и бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР, като най-голямо внимание беше обърнато на възможностите за сътрудничество между МИГ. Бяха представени примери за успешно реализирани проекти и бяха предложени редица нови възможности за партньорства между местните инициативни групи. По време на международната конференция бе подписано споразумение за партньорство между МИГ от България, Румъния, Гърция и Молдова, които работят съвместно по транснационален проект, финансиран по подхода ЛИДЕР/ВОМР и насочен към съхранение на традициите и популяризиране на различните видове сирена на Балканите и методите за тяхното производство. По време на международната конференция бяха осъществени редица срещи между МИГ от държавите – участници във форума, като в резултат на това се очаква да бъдат разработени множество проекти за сътрудничество.  
Като част от културната програма по време на конференцията, бе организирано изложение и дегустация на местни продукти, произведени на териториите на МИГ от три страни – България, Румъния и Турция. 
В края на форума бяха организирани посещения на реализирани проекти по подхода ЛИДЕР/ВОМР и на културно – исторически забележителности на територията на МИГ „Разлог“ – своеобразен домакин на мероприятието. 
 

ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
Presentations PDF.zip 21.53 MB