ПОКАНА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Предложение за сътрудничество в Полша, озаглавено „Екологично образование, възобновяеми енергийни източници, изменение на климата и иновации“.
Две МИГ от Полша МИГ „Podkowa“ и МИГ „Przymierze Jeziorsko“ търсят чуждестранен партньор по проект, целящ повишаване знанията на жителите в областта на екологията, опазването на околната среда, възобновяемите енергийни източници и изменението на климата.
Адресите на уебсайтовете на полските МИГ, намиращи се в централната част на Полша (łódzkie voivodeship), са: http://podkowa.zdwola.com.pl/, http://www.przymierzejeziorsko.pl/
ВОМР
Файлови документи
Прикачен файл Size
tnc_project_offer_Poland_Podkowa LAG.docx 97.77 KB