Събития за 14.06.2019

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ЯМБОЛ

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

Областен информационен център – Ямбол ще проведе открита приемна за представители на бизнеса, на земеделския отрасъл, на НПО сектора и за всички заинтересовани лица от община Ямбол на тема: „Актуални и предстоящи процедури по програмите, финансирани от ЕСИФ”.

Приемната  ще бъде разположена на 14 юни 2019 г. (петък) от 10:00 до 15:00 часа пред сградата на „Безистен“, гр. Ямбол.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg        

ОИЦ
Ямбол

ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в с. Житница, Община Калояново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 14.06.2019 г. (петък) от 10:00 часа на центъра, пред сградата на Кметството на с. Житница, Община Калояново, ОИЦ-Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. В същия ден, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Стражица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 14 юни (петък) 2019 г. от 10:30 часа в Зала 311 на Община Стражица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново

ОИЦ-Кюстендил организира информационна среща в Рила

Дата на събитието
Време на провеждане
11:00

На 14.06.2019г. (петък) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Рила, Областен информационен център - Кюстендил ще проведе информационна среща, на която ще представи актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

ОИЦ
Кюстендил

Информационно събитие в ОИЦ-Шумен

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 14 юни 2019г. от 15:00ч. в лекционната зала на ОИЦ-Шумен ще се проведе първото информационно събитие от кампанията на ОИЦ-Шумен в 10-те общини от областта. Темата на срещата е: „Процедури за кандидатстване по ЕСИФ и нови функционалности на ИСУН“. 

На срещата са поканени представители на местната администрация, читалища, НПО, бизнеса и участници, преминали обучения по предприемачество по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в гр. Шумен. На информационното събитие ще бъде представена отворената за кандидатстване процедура: „Подкрепа за устойчив бизнес по ОПРЧР“. Ще бъдат разяснени условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване. Ще бъдат демонстрирани и новите функционалности на ИСУН.

ОИЦ
Шумен