ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Стражица

Дата на събитието
Време на провеждане
10:30 ч.

На 14 юни (петък) 2019 г. от 10:30 часа в Зала 311 на Община Стражица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, обществени и неправителствени организации, заинтересовани граждани и др.

ОИЦ
Велико Търново