Информационно събитие в ОИЦ-Шумен

Дата на събитието
Време на провеждане
15:00

На 14 юни 2019г. от 15:00ч. в лекционната зала на ОИЦ-Шумен ще се проведе първото информационно събитие от кампанията на ОИЦ-Шумен в 10-те общини от областта. Темата на срещата е: „Процедури за кандидатстване по ЕСИФ и нови функционалности на ИСУН“. 

На срещата са поканени представители на местната администрация, читалища, НПО, бизнеса и участници, преминали обучения по предприемачество по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в гр. Шумен. На информационното събитие ще бъде представена отворената за кандидатстване процедура: „Подкрепа за устойчив бизнес по ОПРЧР“. Ще бъдат разяснени условията, сроковете и необходимите документи за кандидатстване. Ще бъдат демонстрирани и новите функционалности на ИСУН.

ОИЦ
Шумен