ОИЦ-Пловдив с мобилен офис в с. Житница, Община Калояново

Дата на събитието
Време на провеждане
10:00

На 14.06.2019 г. (петък) от 10:00 часа на центъра, пред сградата на Кметството на с. Житница, Община Калояново, ОИЦ-Пловдив ще позиционира мобилен офис. Експертите на Центъра ще предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и ПРСР, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020. В същия ден, представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.

ОИЦ
Пловдив