С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ДОЛНИ ЧИФЛИК

Качеството на живот на трудноподвижни хора с увреждания от населените места в Долни чифлик ще бъде подобрено с изпълнението на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 146 764 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания. Той включва мрежа от почасови услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им. Предвижда се осигуряването на почасови мобилни интегрирани здравни и социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Срокът на изпълнението е 18 месеца. От патронажните грижи ще имат възможност да се възползват 52-ма потребители на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства.

Освен медицинска и социална помощ в дома, услугите ще включват психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията - оказване на помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, помощ при административни услуги. При необходимост ще бъде оказвана помощ в домакинството - поддържане на хигиената в жилищните помещения, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна, закупуване на хранителни продукти и др. Услугите ще бъдат адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго в тяхната обичайна среда.

Медиците и социалните работници, които ще се грижат за целевата група, ще преминат през специално обучение. За да се гарантира равен достъп до услугите и прозрачен подбор на потребители, ще бъдат направени оценки на техните нужди и потребности.

По проекта ще бъдат обзаведени и оборудвани помещения, предстои закупуване на автомобил. Поради териториалната разпръснатост на 17-те населени места на общината се предвижда обособяването на помощни звена с медицинско оборудване в кметствата на две села.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик “ е стартирал на 01.07.2019г. и ще приключи на 01.01.2021г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна