#европроекти

Във връзка с пандемията от COVID 19 Община Вълчи дол мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги, които предоставя на нуждаещи се лица, чрез проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и е на стойност 96 465 лв.

Варненската фирма „Мултитест” ООД,  в партньорство с Института по Механика при БАН, успешно приключи изпълнението на проекта „Разработване на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние”. Той е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Общата му стойност е 527 035 лв.

Стартираха строително-монтажните работи по най-мащабния проект на Община Ветрино „Реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа в община Ветрино, област Варна“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на проекта е 5 769 218,56 лева без ДДС.

Нов варненски информационен сайт беше създаден с европейско финансиране. Infoteka.bg стартира в средата на април в рамките на проекта „Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“. Бюджетът му е в размер на 141 272 лв.

Качеството на живот на деца и възрастни в неравностойно положение в Девня ще бъде подобрено с реализацията на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият му бюджет е 239 979 лв. Бенефициент е Община Девня, която е подала проектно предложение към МИГ „Девня – Аксаково“.

Сметището в Суворово ще бъде разчистено и рекултивирано по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Бюджетът му е на обща стойност 796 711.32 лв.

Дизайнерско студио за платове и дамаски, стартирало дейността си благодарение на европейско финансиране, продължава да функционира успешно във Варна. Бенефициент по проекта “Студио за интериорен дизайн с търговска мострена зала” е фирма „Дафовска“ ЕООД. Той е осъществен по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013 г. Общият му бюджет е 19 698 лв.

Във връзка с извършването на довършителни работи в зоната на варненския площад „Йоан Екзарх“, от днес – 19 май, частично ще бъде затворено за движение кръговото кръстовище в района. Трафикът ще бъде пренасочен по обходни маршрути. Промените ще важат до приключване на строително-ремонтните дейности.

Първа транснационална среща по проекта „Образование за по-дълбока социална интеграция - от теория до практика“, който се финансира от програма „Еразъм+“, е проведена в Берлин, Германия между 28 и 30 януари 2020г. На нея са присъствали по двама представители от всяка партньорска организация -- Епека Словения, Universita Degli Studi Di Roma Unitelma Sapienza, Epeka Berlin, Cumbri, Регионален клъстер Североизток, Епека Сърбия и Fundacja Europejski Instytut Out.

Варненска фирма за консултантски услуги продължава успешно дейността си, след като получи подкрепа по проекта „Създаване на „Димитрови Груп“ ЕООД – устойчива агенция за мърчандайзингови и консултантски услуги“. Той е финансиран по процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007- 2013г. Общият бюджет на проекта е 18 740 лв.