#еврофинансиране

Варна бе домакин на информационен ден по процедурата „Развитие на иновационни клъстери“, организиран от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с подкрепата на Областния информационен център-Варна. На събитието присъстваха представители на бизнеса, на висши училища и клъстерни организации и други заинтересовани.

Варненският бул. „Васил Левски“ беше ремонтиран в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна взе участие в срещата „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата. ОИЦ-Варна се включи в събитието като контактна точка и по „Хоризонт 2020“ - осмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет почти 80 млрд. евро.

Община Варна работи активно по европейски проекти с различна насоченост, като през 2018 година е сключила нови договори и е приключила реализацията на няколко проекта. Това стана ясно на публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС на Община Варна за миналата година. На него присъстваха представители на администрацията, Областният информационен център-Варна, неправителствени организации, медии и жители на морската столица.

Проекти на варненски учебни заведения за партньорства на училищен обмен са одобрени за финансиране по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, Сектор „Училищно образование“.

За проектното предложение „Let`s save water as a natural resource“ ОУ „Йордан Йовков“ ще получи финансова подкрепа от 30 283 евро. Образователната институция е координатор по проекта, общият бюджет на който е 160 408 евро.

Община Белослав ще модернизира най-голямото си читалище с финансиране по Проект „Красива България“. Проектното предложение „Осигуряване на достъпна среда на обществена сграда Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ в гр. Белослав, Община Белослав” вече е получило одобрение. Общият му бюджет е 80 936 лв. с ДДС, от които 20 234 лв. са съфинансиране от местната хазна.

Девня се побратими със столицата на Босна и Херцеговина – Сараево. Споразумението за сътрудничество бе подписано в рамките на проекта „Културата, която ни обединява“ по програма „Европа за гражданите“. Общият му бюджет е 24 190 евро.

573 души са разгледали интерактивната книга на Областния информационен център-Варна за шестте месеца от нейното публикуване в интернет, а страниците й са отворени над 2500 пъти. Най-много са потребителите от морската столица – 39%, следвани от читателите от София – 25%. Интерес към дигиталния сборник са проявили и жители на Провадия, Сливен, Добрич и Пловдив, както и хора от чужбина.

Белослав търси персонал за предоставяне на патронажна грижа на територията на общината. Обявата за подбор е във връзка с изпълнението на проекта „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Варна ще бъде домакин на срещата „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“. Основни лектори по планираните теми ще бъдат доц. Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, и проф. Костадин Костадинов - съветник на министъра на образованието и науката. Областният информационен център-Варна ще се включи в събитието като контактна точка и ще представи възможностите за партниране по програмата.