#ОИЦ-ВАРНА

Фирма със седалище в село Венелин, Община Долни чифлик, ще си закупи нови машини и техника по проекта „Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на продукцията на „Власла ООД“. Стойността на инвестицията е 210 023, 73 лева. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.

Община Вълчи дол подписа анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”, с което срокът за предоставяне на социалната услуга се удължава до 10.12.2021 г. Общата стойност на проекта е 140 778 лв. Финансирането е осигурено от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Управителят на Областния информационен център-Варна - д-р Виктория Николова, проведе работна среща с проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономическия университет в морската столица.

Двамата обсъдиха възможности за общи инициативи и бъдещо сътрудничество в областта на проектния мениджмънт. По време на гостуването на д-р Николова във висшето училище бяха коментирани начините за организиране на съвместни събития и обучения с участието на преподаватели, студенти и докторанти.

По покана на Областния информационен център-Варна Община Бяла представи на пресконференция проекта „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“. В събитието се включиха кметът на общината – инж. Пеньо Ненов, изпълнителният директор на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ Коста Стоянов, представители на администрацията, местни и национални медии.

ОИЦ-Варна се включи в онлайн информационен ден за представяне на отворените покани на Програма LIFE, който събра представители на НПО сектора, администрацията, както и други заинтересовани.

LIFE се управлява от ЕК чрез Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда. Финансовият ресурс на програмата за периода 2021 – 2027 г. е общо 5,432 милиарда евро. Тя има значителен принос за постигане целите на Зеления пакт.

Подписани са два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3032 проекта на обща стойност 727 035 621, 67 лв. са изпълнени и продължават да се реализират на територията на Област Варна от началото на предишния програмен период (2014-2020) до момента. Данните изнесе пред БНР - Радио Варна управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова. В интервю за медията тя представи новите програми, които ще се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове през настоящия програмен период (2021-2027), както и възможностите за бенефициентите според спецификата на всяка програма.

Паметник на националния герой Васил Левски ще бъде издигнат на централния площад в град Бяла. Изграждането на монолитната конструкция е част от дейностите по проекта „Изграждане на съоръжения за туристическа инфраструктура“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общата стойност на инвестицията е 138 285, 79 лева. Бенефициент е Община Бяла.

Управителят на Областния информационен център-Варна – д-р Виктория Николова, беше отличена с първо място в категорията „Проект мениджър“ в 14-тото издание на конкурса „Жена предприемач и мениджър 2021“. Организатор и домакин на престижното събитие е варненската асоциация „Да съхраним жената“. Тържествената церемония в хотел „Аква“ беше уважена от кмета на Община Варна Иван Портних, ректора на Икономическия университет в морската столица проф. д-р Евгени Станимиров, представители на местната администрация, бизнеса, научните среди, НПО сектора и други гости.

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция по проекта „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Той се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Общата му стойност е 2 538 121, 08 лв. Бенефициент е Икономически университет – Варна, в партньорство с Технически университет - Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.