#ОИЦ-ВАРНА

ОИЦ-Варна се включи в Международен панаир на пчеларски продукти с презентация за добри практики, финансирани по програми. Форумът е организиран от Агенцията за икономическо развитие-Варна по проекта “Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните с него сектори в Черноморския басейн“ - ITM BEE-BSB, с финансовата подкрепа на СОП “Черно море“ 2014-2020 г.

Деца и възрастни с увреждания ще бъдат подпомагани с помощта на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Бюджетът му е в размер на 391 156 лв.

96 участници от общините Дългопол, Аксаково, Озило (Италия) и Нова Горица (Словения) взеха участие във втората среща по проекта „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”, която се проведе през лятото във Вила Нова де Сервейра, Португалия. Той се реализира по програма „Европа за гражданите“, Мярка 2.2 „Мрежи от градове“. Бенефициент е Община Дългопол, а партньори са общините Аксаково, Vila Nova de Cerviera (Португалия), Osilo, Sardinia (Италия) и Nova Gorica (Словения).

Културни институции имат шанса да развиват дейността си с помощта на европейски средства. Възможност за това дава мярката „Подобрен достъп до изкуства и култура“ от Програмата „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Условията за кандидатстване по мярката, по която вече е обявен прием на проектни предложения, бяха разяснени на събитие във Варна, организирано от Областния информационен център-Варна и Министерството на културата.

Кът за отдих, който ще ползват деца, възрастни и туристи, бе изграден във варненското село Габърница. Строителните дейности са извършени по проекта “Създаване на кът „Баба и внуче“ в село Габърница, община Ветрино“. Той е финансиран по Националната кампания „За чиста околна среда - 2019 г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Темата на конкурса е „Обичам природата – и аз участвам“.

Община Варна подаде проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“, което предвижда закупуване на 60 нови електрически автобуса. Проектът е по OП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 71 392 044 лв. Основната му цел е обновяване на подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД, като бъдат осигурени изцяло електрически превозни средства, съобразени с изискванията за нулево ниво на замърсяване на въздуха.

Областният информационен център-Варна представи актуални възможности за финансиране пред потенциални бенефициенти в Община Долни чифлик. На срещата присъстваха представители на администрацията и бизнеса, както и други заинтересовани. Те бяха запознати с отворените процедури по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

5 935 405 лв. е общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски групи за 2019 година. Средствата, за които могат да кандидатстват бенефициентите, са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Служители на Община Долни чифлик ще повишат и осъвременят своя професионален капацитет с помощта на проекта „Център за възстановяване на социалния живот“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в транснационално партньорство с Община Осило, Италия. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик, стана ясно на встъпителна пресконференция по проекта.

Земеделският зам.-министър Лозана Василева представи във Варна възможностите за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. Пред заинтересовани тя разясни условията за кандидатстване с проектни предложения по мерките 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и 1.2 „Здраве и безопасност“.