#ОИЦ-ВАРНА

Областният информационен център-Варна се включи в работен семинар на тема „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: „Хоризонт Европа“ и ролята на европейските съвместни предприятия“. Домакин на събитието бе Икономическият университет в морската столица. Участие в срещата взеха преподаватели, учени, представители на бизнеса и научни организации.

Като партньор на събитието, Областният информационен център-Варна се включи в кампанията „Влез в мрежата“, поредна спирка на която бе морската столица. Инициативата е част от Конференцията за бъдещето на Европа и е с фокус върху дигиталната трансформация. Идеята е да се популяризират обученията за дигитални умения в следващите седем години по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

В кампанията на входа на Морската градина участваха много варненци и гости на града. По забавен и атрактивен начин тяхното внимание бе насочено към необходимостта от дигитално развитие.

Областният информационен център-Варна бе домакин на международна информационна среща с участници по проекта „Да се изправим срещу функционалната неграмотност“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“. На събитието присъстваха чуждестранни гости от Италия, Словения, Полша, Турция, Испания и Гърция.

Областният информационен център-Варна се включи в официална церемония за приключване на строително-монтажните дейности за техническа рекултивация на депото за боклук в Община Суворово. Те са извършени по проекта „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово - етапно строителство”. Финансирането е осигурено от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 796 711, 32 лв. Бенефициент е Община Суворово.

Общо 1260 публикации, 115 от които в единния информационен портал Eufunds.bg, има Областният информационен център-Варна за изминалите шест месеца на годината. В секцията на ОИЦ-Варна се публикуват текстове за текущи и вече реализирани проекти по различни оперативни програми или с друго донорско и европейско финансиране.

Фирма ще популяризира и дигитализира културно-историческо наследство по проекта „Моята Бяла“ - иновативно информационно-образователно и развлекателно решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културното-историческото наследство на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Той се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“, Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Общата стойност на инвестицията е 378 126, 19 лева.

Фирма със седалище в Бяла ще наеме безработни лица по проект. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 1 „Ново работно място“. Общата стойност на инвестицията е 49 965, 62 лв. Бенефициент е „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД.

Областният информационен център-Варна се включи в събитие за представяне на проекта „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС – с акроним ИнБулМарС 2“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общият му бюджет е 3 017 090, 61 лв. Бенефициент е Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Областният информационен център-Варна получи официална покана и се включи в откриването на пилотен център за безплатна правна помощ в морската столица, създаден по проект с финансовата подкрепа на НФМ 2014-2021 г. На събитието присъстваха служебният зам.-министър на правосъдието Иван Демерджиев, председатели на варненски съдилища, представители на институции и неправителствени организации, юристи от Адвокатска колегия-Варна, журналисти и др.

Областният информационен център-Варна проведе среща с бенефициенти от Община Белослав, която сложи край на обиколката в общините от региона. По време на разговорите бяха обсъдени напредъкът, както и трудностите, с които те са се сблъскали при реализирането на проекти с европейско финансиране. Присъстващите споделиха идеите са за надграждане на бизнеса и отправиха въпроси как това може да бъде постигнато с помощта на европейско финансиране.