УЧИТЕЛИ ПОДОБРИХА УМЕНИЯТА СИ С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Преподаватели от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ във Варна повишиха своите компетентности и постигнаха по-висока ефективност в педагогическата дейност с помощта на проекта „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” по програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“. Финансирането е на стойност е 25 550 евро.

Целта на проекта е да интегрира дисциплините Английски език, Бизнес и Информационни технологии. В него са включени седем преподаватели по тези предмети, които са проявили желание да подобрят уменията си. Те са преминали през четири двуседмични обучителни курса: Обучение за учители по английски език в професионални гимназии; Ефективно използване на технологиите в класната стая; Езиков курс за служители с управленски функции и желаещи да работят по проекти; Нови тенденции в преподаването на английски език. Обученията са проведени в две приемащи организации в Обединеното кралство.

След участието си в проекта учителите са приложили придобитите знания, умения, нови добри практики по английски език, бизнес дисциплини и информационни технологии. По този начин са се подобрили възможностите на учениците за успешна бъдеща професионална реализация на всеобщия Европейски пазар на труда. Преподавателите са усъвършенствали личните си езикови компетенции чрез общуване в чуждоезикова среда, повишили са мотивацията си за постигане на още по-добри резултати в педагогическата дейност. Освен това, те са получили и шанса да установят контакти за развиване на бъдещи ервопейски проекти.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна