#еврофондове

Предоставянето на услугата „Топъл обяд“, осигуряваща топла храна за 300 жители на Варна и петте села в общината, да продължи и през 2023 г., гласува на свое заседание Общинският съвет в морската столица. Тя стартира миналата година по процедурата за директна безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден по Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г., домакин на който бе морската столица. Срещата събра чуждестранни и български гости, сред които представители на бизнеса, неправителствения сектор, местната администрация и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени основните приоритети на програмата, както и новостите и ключовите елементи от първата покана за проектни предложения.

Областният информационен център-Варна представи пред студенти от Техническия университет в морската столица новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Събитието се проведе в рамките на Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

Областният информационен център-Варна беше гост на кариерно изложение, ориентирано към студенти по медицина и здравни грижи. Целта на форума бе в рамките на един ден да предостави възможност за директен контакт между потенциални работодатели от здравните институции във Варна и студентите по медицина, търсещи работа или стаж по специалността си. Това е вторият отворен форум в рамките на годината, който среща студентите с участващите организации, които презентират своята дейност и свободните позиции.

Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция по проекта „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор - Община Вълчи дол.

Областният информационен център-Варна представи функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, по време на семинара „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“. Той се проведе в изпълнение на проект по Програма Life, бенефициент по който е Клуб „Икономика 2000“. Гостуването във Варна е част от поредица семинари, организирани в няколко български града.

Община Варна да кандидатства с проектно предложение по процедурата „Грижа в дома“, решиха съветниците от постоянната комисия „Социални дейности и жилищна политика“. Тя се финансира от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Варна е близо 4,8 млн. лева.

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция и закриващо събитие по проекта „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“. Той е финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общият размер на инвестицията е 280 915, 79 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Проектът „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав“ бе представен на пресконференция в Областния информационен център-Варна. В срещата се включиха кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов и представители на администрацията. Финансирането в размер на 52 562, 49 лева е осигурено от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Бенефициент е Фондация „Николаевка“. Партньор по проекта е Община Белослав.

Жителите на Аксаково ще имат възможността да се включат в управлението на общината чрез реализацията на проекта „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Аксаково“, който бе представен в Областен информационен център-Варна. Проектът се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 59 078, 25 лева. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“. Партньор е Община Аксаково.