#еврофондове

Всички общини от Област Варна са сключили договори по процедурата „Топъл обяд“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. Проектите, общият бюджет на които е 5 202 755 лв., ще бъдат изпълнявани до края на септември 2025 г. С европейските средства ще бъде осигурен топъл обяд за общо 1950 души.

Община Дългопол започна изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Дългопол“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 534 346 лв.

Деветнадесет ученици и девет учители от Италия, Естония, Полша и Унгария бяха на образователен обмен в Средно училище „Гео Милев“ във Варна. Учениците  на възраст между 12 и 15 години са участници в проекта „STEAM the Music“ по програма „Еразъм+“.

Започнаха строително-монтажните работи по изграждане на зарядните станции за новите електроавтобуси във Варна, които бяха закупени по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 84 850 958, 84 лв. Бенефициент е Община Варна, а партньор - „Градски транспорт“ ЕАД.

С церемония по първа копка бе даден старт на санирането на шест многофамилни сгради във варненския район „Аспарухово“ и две в „Одесос“. Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени по проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Финансирането в размер на 1 332 369, 67 лв. е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна.

Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна бе гост на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“. Инициативата се проведе като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г. и по повод 70-тодишния юбилей на Общински детски комплекс - Варна.

Водопроводите в три общини в Област Варна ще бъдат подменени с европейски средства. Ремонтите ще бъдат извършени по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

В изпълнение на проекта „Грижа в дома в община Ветрино“ местната администрация обяви прием на заявления от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашни условия. Финансирането е осигурено от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият бюджет на проекта 252 755, 74 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Местна инициативна група „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Тя се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 128 475, 94 лева.

Областен информационен център-Варна бе домакин на семинар по проекта „ЗА Екологичното образование на Децата и зелеНа Община (ЗАЕДНО)“. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 59 991, 84 лв. Бенефициент е Сдружение с нестопанска цел „Младежки спортен клуб Варна“.