#еврофондове

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.    

Концерт на открито с изпълнения на творби от Й. С. Бах и А. Пиацола ще се проведе в двора на Археологическия музей във Варна тази вечер от 20:30 часа. Музикалното събитие е част от дейностите по реализацията на проекта FESTIVALLINKS, финансиран по програма „Творческа Европа“ 2014-2020, подпрограма „Култура”, направление „Европейско сътрудничество”. Общият му бюджет е 366 705 евро, а продължителността – от 1.06.2018 г. до 30.11.2020 г.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в село Цонево, Община Дългопол. По време на събитието бяха представени актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Особен интерес предизвикаха подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и целевият прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Въпроси бяха отправени и във връзка с приема по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“.

Областният информационен център-Варна взе участие в семинар-дискусия „Програма „Хоризонт Европа 2021-2027 и Европейски иновационен съвет“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата.

Напредва ремонтът на сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“ във Варна. Той се извършва по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Варненско предприятие ще закупи и внедри в производството си модерна техника по проекта „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова иновация“. Той ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 270 000 лв. Бенефициент е фирмата „Инхом“ ООД, която е подала проектно предложение към „МИГ Аврен – Белослав“, мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Започва рехабилитация на над 33 км. от Айтоския проход - път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 24,3 млн. лв. 

Министър-председателят Бойко Борисов посети обновената пречиствателна станция за отпадни води на курорта „Златни пясъци“. Проектът „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна“ се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. Общата му стойност е 37 150 155,07 лв.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Бяла. По време на събитието бяха представени някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми. Присъстващите бяха запознати и с проектите, реализирани от Община Бяла.

Областният информационен център-Варна се включи в Националната конференция „Заетост за всички“, която се проведе в курорта „Златни пясъци“ по проекта „Партньорство за по-добър живот“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и е на обща стойност 390 982,43 лв. Бенефициент е Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“, който е и организатор на събитието.