#еврофондове

По покана на телевизия „Черно море“ управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова взе участие в сутрешния блок на медията – „Щрихи от утрото“. Тя представи статистика за европейските средства, инвестирани във Варненска област от началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на 2019г., както и за броя на реализираните проекти по общини и по оперативни програми. В телевизионния ефир бяха изнесени данни на ОИЦ-Варна за постигнатото по програма „Красива България“.

От началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на декември миналата година във Варненска област са реализирани най-много проекти по Програмата за развитие на селските райони – 218. Най-много средства по тази програма са инвестирани в Дългопол – 10 701 027 лв., а най-малко в Община Вълчи дол – 1 061 439.90 лв. 174 проекта с бенефициенти общини, фирми и НПО са финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 122 от тях са на територията на Община Варна и са на обща стойност 20 177 669 лв.

605 проекта на обща стойност 568 420 883 лв. са реализирани с европейски средства на територията на Област Варна от началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на декември 2019г.

Главни канализационни клони 1 и 2 с обща дължина от 1910 метра и 115 бр. сградни канализационни отклонения са изградени по Обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО „Ален мак”. За тях се подготвят документи за въвеждане в експлоатация. Работи се и по изпълнение на СМР по трасето на  главен канализационен клон 3.

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Бяла, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2020г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Община Белослав предоставя нова здравно-социална услуга на своите жители по проекта „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездната финансова помощ е 59 330, 88 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Долни чифлик, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми за 2020 г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Внедряването на изкуствен интелект на работното място е в основата на проекта ROB-SME, който има за цел да даде възможност на малки и средни предприятия ефективно да въведат роботи в дейността си с оглед увеличаване на производителността и повишаване на конкурентоспособността си. Проектът се финансира от програма „Еразъм+“, KA204 – „Стратегически партньорства за образование за възрастни“. От българска страна по него работи варненската фирма „Unseen Pro Ltd“, която е фокусирана върху разработването на уеб и софтуерни приложения.

Общо 2 637 деца са били обхванати от услугите на „Общностен  център за деца и семейства – Варна“, който е създаден по проект по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна. Бюджетът на проекта е 658 000 лева. Той финансира изпълнението на 6 услуги за деца с и без увреждания. Основната цел е превенция на социалното изключване чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца до 7 години и техните семейства.

Напредват строителните дейности по проекта „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. и е на обща стойност 13 578 483 лв., 7 894 364,51 лв. от които са безвъзмездна финансова помощ.