ВАРНЕНСКА ФИРМА ПОВИШИ ЕНЕРГИЙНАТА СИ ЕФЕКТИВНОСТ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Варненската фирма „Стили Роуд“ оптимизира дейността си с помощта на европейско финансиране. С реализацията на проекта „Повишаване конкурентоспособността на „Стили Роуд“ ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност“ предприятието е закупило модерна техника, с която ще намали разходите си и ще повиши капацитета на производство. Проектът е финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Общата му стойност е 4 247 109 лв., от които 2 123 554.50 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

„Стили Роуд” ЕООД е специализирана в производство на различни видове асфалтови смеси и трошен камък. С европейските средства фирмата е закупила два колесни челни товарача с нисък разход на гориво и висока товароподемност, предстои доставка и на асфалтосмесител от ново поколение. Системата е напълно автоматизирана и ще се управлява от един човек в команден пункт. Капацитетът на производство е 160 тона на час. За работа с техниката са обучени 4 души от персонала.

Към момента предприятието разполага с инсталация за смесване на асфалт от 1978 година с ниска използваемост поради честите аварии и ремонтни дейности.  Подмяната на съществуващото оборудване с ново, по-високотехнологично, ще доведе до по-добра енергийна ефективност, по-висок производствен капацитет и разширяване капацитета на фирмата. С внедряването на модерната техника и новата асфалтова база тя ще реализира енергийни спестявания и ще разшири капацитета си поне с 80%. Тъй като новият асфалтосмесител е екосъобразен, ще се намалят парниковите и вредни емисии в атмосферата.

Проектът е стартирал на 28.12.2017г. и ще приключи на 28.12.2019г.

 

Областен Информационен Център – Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/

web: www.eufunds.bg, www.varna.bg

група във FB: Областен информационен център - Варна