Община Цар Калоян обяви обществена поръчка за над 1 млн. лева по проект

Обществената поръчка за избор на изпълнители на строително-монтажни работи на стойност 1 048 759.49 лева, без включен ДДС, е в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян”. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Две са обособените позиции. По първата се предвижда да се ремонтират четири улици в общинския център, с обща дължина 6 185.21 метра. Втората позиция включва рехабилитация на седем улици в село Езерче с обща дължина 12 648.76 м.

Срокът за подаване на документи за участие от кандидатите за изпълнители е до 17 часа на 31 октомври, а на следващия ден – 1 ноември, от 10 часа в сградата на Община Цар Калоян, те ще бъдат разгледани.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.