#ОИЦ-Разград

Местна инициативна група (МИГ) Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.415 Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

Община Разград сключи допълнително споразумение към договора на проект „Създаване на звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие” и с бенефициента ЕТ „Доктор Самедин Сабит – Амбулатория за специализирана медицинска помощ – индивидуална практика” гр. Исперих.

Той е за закупуване на стационарен ехограф. С новата придобивка бенефициентът ще извършва специализирани медицински услуги с по-високо качество на територията на общината.

Общият бюджет на проекта възлиза на 31 375.72 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 28 238.14 лева, а останалите 3 137.58 лева са собствено участие на бенефициента.

Във всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, на ул. „Кракра” №14 в областния град, правоимащите, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане получават 22,71 кг от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно, ориз, спагети, лютеница, зелен фасул консерва, домати, грах зелен, гювеч консерва, конфитюр, говеждо в собствен сос консерва, говежди кюфтета в бял сос консерва, пиле фрикасе консерва, консерва риба, леща, захар и олио.

Право на подпомагане имат:

Община Кубрат приключи успешно изпълнението на проект „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 181 951,52 лева.

Предоставяната по проекта услуга бе „Патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора”. Тя се изпълняваше от Общинското предприятие „Социални услуги”.

В рамките на информационния ден по проект „Готови за работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., над двадесет безработни младежи със средно и по-ниско образование от областния град и селата от община Разград се регистрираха в Дирекция „Бюро по труда”.

Събитието се проведе на открито в пространството около сградата на институцията.

„Апитех” ЕООД гр. Игнатиево стартира изпълнението на проект „Закупуване на оборудване за производство на пчеларски инвентар и други изделия от дърво” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от ПРСР 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията е 513 190 лева, от която безвъзмездната финансова помощ е 256 595 лева. Проектните дейности следва да бъдат осъществени за 24 месеца, до месец септември 2022 г. Инвестицията ще се извърши в гр. Лозница, област Разград.

В рамките на проект „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент Агенцията по заетостта, МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград осигури трудова заетост на 12 безработни.

В продължение на шест месеца новоназначените служители ще облагородят дворното пространство на лечебното заведение, като премахнат и разчистят стари и неизползваеми вече постройки, допринасяйки за повече простор и уют.

В рамките на проект „Нова възможност за младежка заетост” по Програмата за младежка заетост, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г., кметът на община Кубрат назначи на работа 15 млади хора на възраст до 29 години.

Организираната от Областния информационен център (ОИЦ) - Разград обиколка с велосипеди на обновени с евросредства обекти се проведе за девети пореден път. Тя бе част от кампанията „Дни на Европа в Разград”, която се осъществи съвместно с Община Разград и бе посветена на 12 октомври – Деня на българската община.