Областният информационен център разработи 10 проектни идеи и инвестиционни предложения за развитието на Разград през периода 2021-2027 г.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград разработи 10 проектни идеи и инвестиционни предложения и ги депозира за включване в Плана за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Предложенията съдържат инициативи за модерно икономическо развитие, подобряване на инфраструктурата, благоустрояване на градската среда, повишаване атрактивността на града и общината, привличането на туристи от страната и чужбина.

В тях намериха място интересни идеи за организиране на културни и спортни прояви, отдиха, прекарване на свободното време, и за забавления на жителите и гостите на Разград и региона.

Някои от инициативите могат да се осъществят с европейски средства, други като публично - частни и партньорства със съседни на Разград общини и области.

Изготвянето на плановия документ е на етап, в който е извършен анализ на настоящото икономическо, социално и екологично състояние на общината. Следващите стъпки ще определят нуждите и потенциала за нейното развитие.

Представители на ОИЦ - Разград ще участват в предстоящите обществени обсъждания на документа за интегрирано развитие през новия програмен период 2021-2027 г.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.