ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

Областният информационен център-Варна представи дейността си по време на събитие по проект, финансиран от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Експертите запознаха присъстващите с услугите, които предоставя центърът, и разясниха какви са очакванията за настоящия програмен период – 2021-2027г. в сферата на екологията. Всички участници получиха авторски материали, които издава ОИЦ-Варна. Експерти от центъра и представители на екипа по проекта обсъдиха и бъдеща съвместна дейност.

Проектът „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ е на общата стойност 387 572, 98 лв. Бенефициент е фирма „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, а партньор - „Евротекс“ЕООД.

Проектът демонстрира комбинация от добри практики при управление на отпадъците - предотвратяване на образуването им и подготовка за повторна употреба и рециклиране. Той включва организиране на демонстрационна система за разделно събиране на облекла и текстилни материали, които не са нужни на собствениците си. Ненужният текстил се събира, сортира се, дезинфекцира се и се подготвя за повторна употреба. Изделията, които не биха могли да бъдат употребени отново, се нарязват на парцали и ивици. Сортират се по цвят, материал и качество и се изпращат в работилница, където се тъкат на килими. Готовите изделия ще бъдат дарени на социални институции. По проекта ще бъдат организирани кампании за набиране на текстилен материал.

За привличането на общественото внимание за предотвратяване образуването на битови отпадъци от облекла и текстил и стимулирането на промяна в поведението с цел формиране на общество с нулеви отпадъци, се предвижда организиране на кампании и демонстрационни работни срещи. Планирано е разработване на брошури и информационни материали.

Проектът е стартирал на 23.09.2020 г. и ще продължи до 23.08.2022 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна