УДЪЛЖИХА СРОКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

Община Вълчи дол подписа анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”, с което срокът за предоставяне на социалната услуга се удължава до 10.12.2021 г. Общата стойност на проекта е 140 778 лв. Финансирането е осигурено от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Главната цел на проекта e осигуряване на подкрепа на уязвими граждани от Община Вълчи дол, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от COVID-19. Представителите на целевата група ще получават топъл обяд всеки делничен ден, който включва супа, основно ястие и хляб.

Право на помощта имат лица без приходи или с ниски доходи; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или заради увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под задължителна карантина - без приходи или с ниски доходи и без близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg; адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bg, www.varna.bg; група във FB: Областен информационен център - Варна