Управляващ орган

Управляващия орган

Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Зорница Русинова
заместник-министър на труда и социалната политика, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
ef.mlsp.government.bg

Лилия Стоянович
Главен директор