Контакти

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

Функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) към Министерство на труда и социалната политика.