Индикативни годишни работни програми

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. след решение на Комитета за наблюдение.

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

След решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 7 май 2020 г., Управляващият орган публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г.

ОПРЧР публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Управляващият орган на ОПРЧР публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес: igrp@mlsp.government.bg в срок до 21 октомври 2019 г. Проектът на ИГРП на ОПРЧР е достъпен за изтегляне от ТУК и е публикуван в съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ.