УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

Функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. се изпълняват от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) към Министерство на труда и социалната политика.

Адрес:
1051 София
ул. „Триадица” № 2, ет. 4
тел: +359 2 8119 600
тел: +359 2 9329 510
е-mail: efipp@mlsp.government.bg
web: www.esf.bg
Facebook: Посоката избираш ти 

Ръководство
Зорница Русинова
Заместник-министър на труда и социалната политика и Ръководител на Управляващия орган

Лилия Стоянович
Главен директор
Анна Николова
Заместник-главен директор
Наталия Ефремова
Заместник-главен директор
Наталия Анастасова
Заместник-главен директор