В Разград се проведе информационна среща на омбудсмана по европроект

На 4 август в Общинския културен център в областния град експерти от администрацията на омбудсмана на Република България проф. Диана Ковачева проведоха информационна среща.

Участваха новият Областен управител Драгомир Златев, граждани, представители на институции, непревителствени организации и медии.

Присъстващите се запознаха с новата електронна система за приемане на жалби на гражданите и техните организации http://www.ombudsman.bg/bg/p/poday-zhalba, разработена по проект „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Стана ясно, че институцията има нов сайт от 1 август т.г. и за кратко време всеки може да подаде своята жалба. „За целта има отделен бутон, чрез който хората могат, след като попълнят добре структурираната анкета, да изпратят информацията си с един клик. Жалбата пристига в реално време в деловодството. Бързо се преразпределя и по-бързо стартира проверката по нея”, поясни Катя Христова - Вълчева, началник на кабинета на Диана Ковачева. Тя подчерта, че все повече хора работят с мобилни устройства и вече е възможно да се подаде жалба и през мобилното приложение. Поясни, че до намирането на дигиталното решение се е стигнало заради нарастващият брой жалби, които постъпват в деловодството на Омбудсмана на Република България. 

При представянето на новата електронна система бе разяснено, че на сайта има рубрика „Вашите права”, която дава подробна информация в кои случаи и за какво може да се търси помощ от институцията.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.