#ЕС

В рамките на проект „И аз мога” с финансиране от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., в общинския център се проведе информационна среща. Бенефициент на евросредствата е Агробизнес център – Кубрат, а партньор - „Социално предприемачество” ЕООД. 

Срещата откри председателят на Управителния съвет на Агробизнес центъра Юзджан Алиев.В нея участваха представители на общинската администрация, социалните служби, Дирекция „Бюро по труда”, кметове на населени места и сдружения на хора с увреждания.

Земеделски производители от Разградска област продължават да преструктурират и развиват наличните материални мощности на стопанствата си с европроекти.

Закупената нова техника е с цел екологична модернизация за опазване на компонентите на околната среда, намаляване на вредните емисии и автоматизация на процесите на управление, контрол и мониторинг.

Проведе се пресконференция и откриване на строителна площадка в рамките на проект „Създаване на съвременна образователна среда чрез модернизация на ОУ „Васил Априлов”, гр.Исперих”. Той се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Символичното начало на изпълнението на проекта даде кметът Белгин Шукри в присъствието на председателя на Общинския съвет, заместник-кметовете на общината, директора на образователната институция, учители и възпитаници на училището, представители на фирмата изпълнител, експерти и служители от местната управа.

С официална церемония започнаха дейностите по проект „Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на спортна сграда в град Исперих”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

Областният съвет на Български Червен кръст - Разград продължава поетапно раздаването на храни и хигиенни продукти на общо 10 527 нуждаещи се жители на Лудогорието. Помощта е в изпълнение на операция „Подкрепа” по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

След успешното приключване на учебната практика на четиримата дванайстокласници -Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, още възпитаници на учебното заведение изявиха желание да практикуват в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград.

Това са десетокласничките Миглена Димитрова, Ниляй Ахмед, Николета Кавърджикова и Траяна Аврамова от специалността „Митническа и данъчна администрация”. Техният стаж ще протече в периода: 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

В лудогорския град се изпълнява проект „Зелена енергия и енергийно ефективни решения в подкрепа на местната общност” с финасиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” на МИГ Исперих.

Бенефициент на средствата по проекта е Сдружение „Електромобили за регионите - Исперих”, а негов партньор е местната управа в града.

В рамките на проект „Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността”, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, поставиха информационни терминали  за справки в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Те са разположени на входовете на четирите районни полицейски управления в областта - Разград, Исперих, Кубрат и Лозница.

Успешно приключи проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът му е в размер на 81 683 лева, а периода за изпълнение - 17 месеца.

В края на месец май откриха строителна площадка в село Тодорово по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Голям Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци)”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.