#ОИЦ

Завърши рехабилитацията и реконструкцията на близо 19 км. от третокласния път Варна - Белослав – Житница. Проектът Лот 36 „Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18.838 км, област Варна“ е финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 18 051 922, 34  лв. Бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Областният съвет на Български Червен кръст - Разград продължава поетапно раздаването на храни и хигиенни продукти на общо 10 527 нуждаещи се жители на Лудогорието. Помощта е в изпълнение на операция „Подкрепа” по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

След успешното приключване на учебната практика на четиримата дванайстокласници -Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, още възпитаници на учебното заведение изявиха желание да практикуват в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград.

Това са десетокласничките Миглена Димитрова, Ниляй Ахмед, Николета Кавърджикова и Траяна Аврамова от специалността „Митническа и данъчна администрация”. Техният стаж ще протече в периода: 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

Община Долни чифлик ще изгради фотоволтаични централи с финансиране от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“ е на стойност 908 810, 24 лв.

В лудогорския град се изпълнява проект „Зелена енергия и енергийно ефективни решения в подкрепа на местната общност” с финасиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” на МИГ Исперих.

Бенефициент на средствата по проекта е Сдружение „Електромобили за регионите - Исперих”, а негов партньор е местната управа в града.

Да се инвестира в развитието и професионалното израстване на служители, които са на възраст над 50 години, е една от основните цели на проекта Silver Grow „Кариерно ориентиране и дигитално образование за възрастни работници в предприятията“. Той се финансира от програма „Еразъм+“, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение. В проекта участват шест партньорски организации от Полша, Финландия, България (Агенция за икономическо развитие-Варна), Словения и Германия, в сътрудничество с множество компании и служители на възраст 50+.

В рамките на проект „Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността”, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, поставиха информационни терминали  за справки в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Те са разположени на входовете на четирите районни полицейски управления в областта - Разград, Исперих, Кубрат и Лозница.

От днес – 11 юни, започва раздаването на пакети с хигиенни материали и два вида месни консерви по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Ще бъдат подкрепени над 618 000 души в цялата страна.

Успешно приключи проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът му е в размер на 81 683 лева, а периода за изпълнение - 17 месеца.

Трима студенти от четвърти курс в специалност „Софтуерни и интернет технологии“ на Технически университет-Варна - Пресияна Димитрова, Кристиян Михалев и Даниел Жеков, представляваха висшето училище в международния проект EXCEL Winter School. Той се финансира от програма EIT Urban Mobility - инициатива на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).