#Разград

Областният съвет на Български Червен кръст - Разград продължава поетапно раздаването на храни и хигиенни продукти на общо 10 527 нуждаещи се жители на Лудогорието. Помощта е в изпълнение на операция „Подкрепа” по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

След успешното приключване на учебната практика на четиримата дванайстокласници -Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”, още възпитаници на учебното заведение изявиха желание да практикуват в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград.

Това са десетокласничките Миглена Димитрова, Ниляй Ахмед, Николета Кавърджикова и Траяна Аврамова от специалността „Митническа и данъчна администрация”. Техният стаж ще протече в периода: 1 - 15 юли т.г., ръководител им е Димитричка Петрова.

В лудогорския град се изпълнява проект „Зелена енергия и енергийно ефективни решения в подкрепа на местната общност” с финасиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” на МИГ Исперих.

Бенефициент на средствата по проекта е Сдружение „Електромобили за регионите - Исперих”, а негов партньор е местната управа в града.

В рамките на проект „Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността”, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, поставиха информационни терминали  за справки в системата на Министерството на вътрешните работи (МВР). Те са разположени на входовете на четирите районни полицейски управления в областта - Разград, Исперих, Кубрат и Лозница.

Успешно приключи проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кубрат”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Бюджетът му е в размер на 81 683 лева, а периода за изпълнение - 17 месеца.

В края на месец май откриха строителна площадка в село Тодорово по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Голям Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци)”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на МИГ Исперих.

STEM (Science, Technology, Engineering и Mathematics - Наука, технологии, инженерство и математика) е метод на обучение, при който предметите се преподават в тяхната симбиоза, а не изолирано. STEM обучението набляга на преодоляването на разликата в знанията между учители и ученици, като поставя децата в ролята на активни обучаващи се, а не пасивни слушатели.

В рамките на проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ), с изпълнител Световната банка (СБ), се проведе практически семинар „Интегрирано териториално развитие в Северен централен район: партньорства за нови възможности”.

Събитието се състоя в дните 28, 29 и 31 май, като първите два дни бяха присъствени в град Русе, а третият - онлайн.

В него участваха представители на местните и регионални власти, неправителствения сектор и Областните информационни центрове от Северен централен регион за планиране (СЦР),  сред които и ОИЦ – Разград.

На Международния ден на детето – 1 юни, близо 160 малки художници от Лудогорието се включиха в организирания от Областния информационен център (ОИЦ) и Община Разград конкурс за рисунка на асфалт на тема „Децата на Разград рисуват Европа”. Проявата е част от инициативата „Дни на Европа”, която показва приноса на европейските средства за развитието на Лудогорието.

Областният информационен център (ОИЦ) и Община Разград проведоха за 13-ти пореден път Колоездачна обиколка на обновени с евросредства обекти. Събитието е част от кампанията „Дни на Европа в Разград”, показваща приноса на европейските фондове за развитието на града и Лудогорието, и традиционно се провежда на 9 май. Тази година, поради неподходящите метеорологични условия обиколката бе отложена за 31 май.