#програма

През месец ноември миналата година „Електроресурс” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 243 533.91 лева, от които 121 766.96 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на дружеството.

Стопанството на фермера Валентин Василев от село Брестовене, община Завет, е от смесен тип. Той стопанисва 4,447 дка земеделска земя и отглежда 75 бр. пчелни семейства.

„Път Консулт” ООД реализира проект „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дружеството е специализирано в областта на пътното строителство, изграждане и рехабилитация на пътища – част от републиканската и общинската пътна мрежа, автомагистрали, площади и паркинги. То извършва и текущо (в т.ч. зимно) поддържане, както и обезопасяване на националната пътна мрежа.

Местната управа на лудогорския град изпълнява проект „Детска кухня” от Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г.

Към настоящия момент 42 -ма малчугани на възраст от 10 месеца до 3 години от територията на общината получават безплатно обедно детско меню в рамките на проекта.

Продължава приема на документи за ползването на Детската кухня. Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане” на ул. „Цар Иван Асен II” № 1 в общинския център.

В началото на февруари т.г. се подписа договор за изпълнение на проект „Създаване на съвременна образователна среда чрез модернизация на Основно училище „Васил Априлов”, гр.Исперих”. Той е  с подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Стойността на проекта е в размер на 3 499 493.26 лева, които са изцяло безвъзмездни средства за бенефициента Община Исперих.

Към настоящия момент в ОУ „Васил Априлов” се обучават 593 ученици. То е едно от най-големите училища в област Разград.

Стопанството на земеделския производител Зюлфие Кичукова от село Сейдол, община Лозница, е в сектор растениевъдство. През стопанската 2021 - 2022 г. са отглеждани трайни насаждения от костилков вид - 2,4 дка кайсии , 10 дка малини и 3 дка люцерна. Технологията за отглеждане на насажденията е конвенционална.

Бенефициентът „Неткюб” ЕООД завърши проект „Технологична модернизация в предприятието” в областния град, с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната икономическа дейност, която развива фирмата е компютърно програмиране.

Бюджетът на проекта е в размер на 260 150 лева, от които 130 075 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на дружеството.

В средата на януари т.г бенефициентът „Стемагро” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на прикачен инвентар за обработка на дини”. Той е с  финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”на МИГ Завет -  Кубрат.

Това стана ясно от последното проведено заседание на постоянните комисии към Общински съвет - Разград, като окончателното гласуване на внесените докладни записки ще бъде на 16 февруари т.г.

Една от докладните записки на кмета Добрин Добрев е за подготовка на проектно предложение на обща стойност 1 985 342 лева по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

„Уни Експорт - импорт” ЕООД изпълнява проект „Технологична модернизация в предприятието” с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дружеството произвежда макаронени изделия - готови спагети в чаша и в купа, готова паста, сушени спагети, оризови продукти и соев и чили сосове.

Настоящият проект се реализира в производствената им база в село Каменово, община Кубрат.

Стойността на инвестицията е 229 363.52 лева, от които 114 681.76 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите – собствено участие на фирмата.