Модернизират ферма за животни в Старо селище по европроект

През януари т.г. Едноличен търговец „Лейбер - Мехмед Мухарем” от с. Старо селище, община Исперих, подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на техника и оборудване за животновъдна ферма”. Той е с финансиране в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 314 684.65 лева, от които 657 342.31 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част е собствено участие на фермера.

Проектните дейности включват: закупуване на земеделска техника – дискова брана, шредер, балопреса, прикачен двуредов култиватор за слята обработка в пружина или зъбна брана и дизелов генератор, доставка и монтаж на оборудване в доилната зала – система за управление на стадото към доилната зала и автоматизирана селекционна врата, охладителен танк за съхранение на мляко, люлееща се роторна четка за крави, оборни поилки за монтаж на стена и станок за орязване на копита.

Намеренията са изпълнението на дейностите да доведе до повишаване на производителността, качеството на продукцията и подобряване условията на труд, както и цялостно повишаване на конкурентоспособността на животновъдното стопанство.

Очаква се проекта да приключи в началото на 2025 година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.