Ремонтът на църквата в Лозница по европроект приключи

С тържествена служба отбелязаха завършването на строително-монтажните дейности по проект „Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите пространства при църква „Св. Параскева”  гр. Лозница”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата”.

Бюджетът на проекта е в размер на 379 444.32 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента – религиозната институция.

Ремонтните дейности продължиха половин година и обхванаха сградата на храма отвътре и отвън, както и прилежащото дворно пространство. Храмът вече е изцяло обновен и е доставено вътрешно обзавеждане в него.

Периодът за изпълнение на всички проектни дейности е 36 месеца и се очаква той да приключи през май 2025-та година.

 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.