Събития

Информационна среща в община Ситово на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
11:00

На 26 ноември (понеделник) 2018 г., от 11:00 ч., в НЧ „Бачо Киро – 1943“, с. Искра, община Ситово ще се състои информационна среща за представяне на процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационна среща в община Главиница на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 23 ноември (петък) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Главиница, гр.Главиница ще се състои информационна среща за представяне процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационна среща в община Кайнарджа на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 22 ноември (четвъртък) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Кайнарджа, с.Кайнарджа ще се състои информационна среща за представяне на процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационна среща в община Дулово на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 21 ноември (сряда) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Дулово, гр.Дулово ще се състои информационна среща за представяне процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационна среща в община Алфатар на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

На 20 ноември (вторник) 2018 г., от 10:00 ч., в Зала в Община Алфатар, гр.Алфатар ще се състои информационна среща за представяне на процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационна среща в община Тутракан на тема „Социално включване в общността“

Дата на събитие
Време на провеждане
11:00

На 19 ноември (понеделник) 2018 г., от 11:00 ч., в Зала в Община Тутракан, гр.Тутракан ще се състои информационна среща за представяне на процедура „Социално включване в общността“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Конференция „Потенциал за развитие на човешките ресурси в региона“

Дата на събитие
Време на провеждане
09:30

На 12.11.2018 г. от 9.30 в гр. Варна, Хотел “Черно морe”, зала „Черно море“ ще се проведе заключително събитие по проект „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, изпълняван от Черноморски енергиен клъстер и реализиран с финансовата подкрепа на ОПРЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ.

Откриват националната кампания “Мисията е възможна” в Пловдив

Дата на събитие
Време на провеждане
13:30

На 18.10.2018 г. (четвъртък) от 13:30 часа в СУ "Димитър Матевски" в гр. Пловдив (район "Тракия", ул. "Съединение" №26) ще бъде даден старт на Националната кампания “Мисията е възможна”, която цели да популяризира развитието на продължаващия вече над десет години процес на реформа в системата за грижа за деца в неравностойно положение. Форматът на събитието ще даде възможност на присъстващите откровено да обсъдят проблемите и решенията, страховете и радостните моменти, съпътстващи трудната мисия да отглеждаме деца в неравностойно положение.

Организатори на инициативата са Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Община Пловдив.

Линк към събитието във фейсбук: https://www.facebook.com/events/898778583651562/ .