Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за 2020 г.