ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

Областният информационен център-Варна се включи в стартираща пресконференция по проекта „Общностен център за деца и семейства-Варна“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 391 165, 99 лева. Бенефициент е Община Варна.

Общата цел на проекта е превенция на рисковете от изоставяне, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, повишаване благосъстоянието на децата и социално включване на рисковите групи от населението чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0-7 години и техните семейства. Той ще надгради постигнатите резултати по проекта „Общностен център за деца и семейства –Варна“, изпълнен с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ще осигури непрекъсваемост на ползването на услугите за ранно детско развитие.

В рамките на проекта бъдат изпълнени дейности, свързани със здравна профилактика и превенция на болестите, информираност за здравното обслужване на децата и семействата от маргинализираните общности, улесняване достъпа до здравни грижи, реализиране на програми за превенция на ранните бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система, патронажна грижа. Екип от 16 специалисти и помощен персонал ще предоставя услугите по проекта. От тях ще имат възможност да се възползват 350 деца и техните семейства от Община Варна. Фокусът ще бъде поставен върху деца в риск, бездомни и от семейства с ниски доходи, бежанци, деца с увреждания и др.

Проектът е стартирал на 1.10.2023 г. и ще продължи до 1.10.2024 г.


Областен Информационен Център – Варна: тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg;  адрес: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 /Козирката/; web: www.eufunds.bgwww.varna.bg;  страница във FB: Областен информационен център - Варна