#Варна

Всички общини от Област Варна са сключили договори по процедурата „Топъл обяд“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г. Проектите, общият бюджет на които е 5 202 755 лв., ще бъдат изпълнявани до края на септември 2025 г. С европейските средства ще бъде осигурен топъл обяд за общо 1950 души.

Община Дългопол започна изпълнението на проект „Грижа в дома в Община Дългопол“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 534 346 лв.

Деветнадесет ученици и девет учители от Италия, Естония, Полша и Унгария бяха на образователен обмен в Средно училище „Гео Милев“ във Варна. Учениците  на възраст между 12 и 15 години са участници в проекта „STEAM the Music“ по програма „Еразъм+“.

Започнаха строително-монтажните работи по изграждане на зарядните станции за новите електроавтобуси във Варна, които бяха закупени по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 84 850 958, 84 лв. Бенефициент е Община Варна, а партньор - „Градски транспорт“ ЕАД.

С церемония по първа копка бе даден старт на санирането на шест многофамилни сгради във варненския район „Аспарухово“ и две в „Одесос“. Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени по проекта „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Финансирането в размер на 1 332 369, 67 лв. е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Община Варна.

Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна бе гост на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“. Инициативата се проведе като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г. и по повод 70-тодишния юбилей на Общински детски комплекс - Варна.

Водопроводите в три общини в Област Варна ще бъдат подменени с европейски средства. Ремонтите ще бъдат извършени по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Стартираха дейностите по проекта „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е  48 794 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Две информационни срещи на тема „Водено от общностите местно развитие. Изготвяне на Стратегия“ бяха проведени в общините Девня и Суворово. Събитията са организирани в изпълнение на проекта „Подготвителни дейности по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е 47 202, 64 лв. Бенефициент е Община Девня.

В изпълнение на проекта „Грижа в дома в община Ветрино“ местната администрация обяви прием на заявления от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашни условия. Финансирането е осигурено от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият бюджет на проекта 252 755, 74 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Общата цел е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.