Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобреното изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. след решение на Комитета за наблюдение.