Контакти

Ангелина Тодорова-Бонева - заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г.

 

Главна дирекция  "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" - Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Адрес: 
1303, град София, България
бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9

 

Ася Станкова - Главен директор на ГД СППРР, МРРБ

Тел: 02 9405 439                           
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

Приемен ден за бенефициенти:

УО на ОПРР има приемен ден за бенефициенти на ОПРР, всеки вторник. Бенефициентите трябва да подават предварителна заявка в свободен текст с посочена тема, до петъка на предходната седмица на следния email: oprd@mrrb.government.bg.

Приемните дни се провеждат на адрес: град София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9.

Регионални отдели на ГД "СППРР":


Северозападен район 
Видин
Ул. „Цар Симеон Велики” 69А, 
етаж 4                                    
Тел. 094 / 601125, 601135, 
601145, 601140
Северен централен район 
Русе
Площад „Свобода” 6, етаж 6                                   
(в сградата на община Русе)                                
Телефон/факс 082 / 830 768 
Североизточен район 
Варна
ул. „Д-р Пискюлиев” 3, етаж 4                    
Тел. 052/625 721, 625 483 
Югозападен район 
София
бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9
Тел 02 / 9405 388, 9405 541, 9405 243, факс 9405 519
 
Южен централен район
Пловдив
ул. „Богомил” 31, етаж 4
телефон 032 / 630 236, 630 237
 
Югоизточен район 
Бургас
бул. „Стефан Стамболов” 120, етаж 5                             
телефон 056 / 810 426