Новини

Жителите на Враца, Стара Загора, Пловдив, Петрич, Монтана и Добрич най-активни до момента

Над 50 снимки на проекти, допринасящи за модернизирането и подобряването на градската среда, са получени за 20 дни в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на инициативата „Покажи как обновяваме родното ти място“.

с актуална информация към 22.08.2019 год.

   Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 22.08.2019 г.

с актуална информация към 04.07.2019 год.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 04.07.2019 г.

Обновени са всички училища и детски градини в града

44 млн. от ОП „Региони в растеж“ се инвестират в Габрово до 2020 г.

Обновени са всички училища и детски градини в града

 

В Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 бяха получени запитвания относно възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” с обекти недвижими археологически културни ценности, държавна собственост, които

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 28.05.2019 год.