Новини

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), считано от 1 юни 2023 г., преминава към изцяло електронно подписване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).

На 19.05.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет-Разлог се проведе начална пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група“. Проектът включва 3 блока в град Разлог намиращи се на улици: ул.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира онлайн информационно събитие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план)  BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР” в ра

През месец май се очаква да бъде обявена Фаза 1 на интегрираните териториални инвестиции, на 10 април УО на ОПРР вече обяви и възможност за техническа помощ

По време на провелия се на 10 април форум „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“, в който участваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и близо 200 представители на местната вла

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”.

Важната връзка между висшето образование, науката, бизнеса и иновациите е отчетена и заложена както в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., така и в Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефика

2023 г. е ключова за приключването на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и старта на инвестициите по настоящата програма

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.