2021-2027

Управляващият орган на ПРР 2021-2027 г. публикува актуализиран вариант (към м. ноември 2022 г.) на Програма "Развитие на регионите" за периода 2021-2027 г. :

На 17.06.2022 г. в хотел „Интерконтинентал“, гр. София, се проведе пето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

Състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед № РД-02-36-560/ 01.06.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния състав на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Нов проект (от м. октомври 2021 г.) на Програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия
Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България

Актуализиран през 2021 г. социално-икономически анализ на районите в България.

Нов проект (от м. април 2021 г.) на „Програма за развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с отразени коментари на Европейската комисия