Материали от 5-то заседание на ТРГ за разработване на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

На 17.06.2022 г. в хотел „Интерконтинентал“, гр. София, се проведе пето заседание на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на регионите за периода 2021-2027 г.

Представените материали може да намерите тук.

Протокол от заседанието може да намерите тук.