Управляващ орган

Управляващ орган

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоутройството, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж"

Ася Станкова
главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”