Комитет за наблюдение

Двадесет и първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (КН на ОПРР 2014-2020) беше проведено на 30 ноември 2022 г. в хотел „Верея“,  гр. Стара Загора. Материалите от него може да откриете по-долу: 

Двадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (КН на ОПРР 2014-2020 г.) се проведе на 23 март 2022 г. в хибридна форма – присъствено в гр. София, Гранд хотел Милениум и онлайн чрез видеоконферентна връзка в платформата WebEx.

Деветнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (КН на ОПРР 2014-2020) се проведе на 2 декември 2021 г. в хибридна форма - присъствено в Културен дом на Нефтохимика в гр. Бургас и онлайн чрез платформата за видеоконферентни срещи WebEx.