Комитет за наблюдение

Двадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (КН на ОПРР 2014-2020 г.) се проведе на 23 март 2022 г. в хибридна форма – присъствено в гр. София, Гранд хотел Милениум и онлайн чрез видеоконферентна връзка в платформата WebEx.

Деветнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (КН на ОПРР 2014-2020) се проведе на 2 декември 2021 г. в хибридна форма - присъствено в Културен дом на Нефтохимика в гр. Бургас и онлайн чрез платформата за видеоконферентни срещи WebEx.

На 14 януари 2021 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Осемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.