Комитет за наблюдение

На 8 септември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.