Заповед №РД-02-36-1198/30.10.2023 г. за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед №РД-02-36-1198/30.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 

Файлови документи
Прикачен файл Size
РД-02-36-1198 от 30.10.2023.pdf 3.71 MB