Заповед №РД-02-36-777/28.06.2023 г. за състава на Комитета за наблюдение на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Публикувана е Заповед №РД-02-36-777/28.06.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за състава на Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Заповед за КН РД-02-36-777 от 28.06.2023.pdf 759.24 KB