Документи от трeтото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027)

Трeтото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (КН на ПРР 2021-2027) беше проведено на 28.06.2023 г. (сряда) от 9:30 ч. Хибридeн формат - присъствено в Химикотехнологичен и металургичен университет в гр. София и чрез използване на приложението WebEx за видеоконферентни срещи.

Материалите от него може да откриете по-долу: