Решение за одобрение на версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

С Решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. Европейската комисия одобри версия 2.2 на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. с включени приоритети по Фонда за справедлив преход.