Решение за одобрение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

С Решение № C (2022) 9743 final от 16.12.2022 г. Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.   

Файлови документи
Прикачен файл Size
Решение за одобрение.pdf 390.43 KB
Аnnex 1.pdf 186.64 KB
Аnnex 2.pdf 198.56 KB