УО на ОПРР публикува Доклад за Екологична оценка на изменение и допълнение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. след проведени публични консултации