ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.

В съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката започват процедура за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на изменение и допълнение на ПРР 2021-2027, включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т.1, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, публикува съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по изготвения доклад за екологична оценка.

Пълна информация може да намерите тук:

Файлови документи
Прикачен файл Size
Прес консултации.pdf 469.18 KB
Обява общ обс.pdf 314.35 KB
Изменение на ПРР.pdf 858.01 KB
ДЕО.pdf 21.84 MB
AP.rar 49.1 MB
ТПСП.rar 4.98 MB