ИРЕНА ПЪРВАНОВА ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" НА ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА БТА "ЕВРОПА В БЪЛГАРИЯ: ОБЩО БЪДЕЩЕ"

За да работи качествено системата на еврофондовете, участниците в нея трябва да развиват и надграждат своя капацитет. Това заяви Ирена Първанова, директор на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Програма „Техническа помощ“.

Ирена Първанова взе участие в откриващата конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия, където набеляза няколко от основните предизвикателства и цели при изпълнението на програмите. 

„За този програмен период всички държави членки на ЕС са задължени да предвидят финансиране от страна на държавата на пактовете за почтеност. Те представляват задължение да се определят ключови стратегически проекти във всяка държава, които да бъдат наблюдавани от независими организации“, подчерта тя. 

Като положителен пример Ирена Първанова даде много административни услуги, които са достъпни електронно благодарение на подкрепата на Оперативна програма „Добро управление“.

„Програма „Техническа помощ“ има косвен принос и ефект върху т. нар. екосистема на еврофондовете. Ние не финансираме граждани и бизнес. Нашите усилия са насочени към осигуряване на средства и подкрепа към основните структури, които имат ангажимент към управление, контрол и мониторинг на европейските средства. Средствата по програмата са малко над 237 млн. лева и са структурирани четири специфични цели“, обясни тя. 

Сред целите и предизвикателствата тя избори намаляването на административната тежест, укрепването на капацитета на органите, бенефициентите и партньорите, както и активиране на социалните партньори и гражданското общество. 

Ще бъдат финансирани мерки за повишаване на капацитета на различни институции, включително на общините, посочи г-жа Първанова. 

Проектът "EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще" се изпълнява от Българската телеграфна агенция (БТА) с подкрепата на Европейската комисия.

Дискусията се излъчва на живо във "Фейсбук" тук.

Източник: БТА