ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА 2023 г.