#FinalCountdownOPGG - 8 месеца

Новото видео е тук!

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 8 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ напомня на бенефициентите си, които в момента изпълняват проекти подкрепени по програмата, че същите следва да бъдат изпълнени и платени от бенефициентите най-късно до 31.12.2023 г.

През месец април, с окончателно плащане, приключи Проект BG05SFOP001-1.014-0001 "Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията". Срокът за изпълнение изтече за 17 проекта, а в изпълнение остават 254.

Финалното отброяване, с нов клип за всеки месец, може да следите в YouTube канала на ОПДУ (абонирайте се).